OBYTNÉ PRÍVESY - prenájom


Prenájom obytného prívesu je 35€ /24hod.

Minimálna doba prenájmu sú 3 dni.

Nutná záloha minimálne 7 dní pred začatím prenájmu vo výške 50€.

Po prevzatí obytného prívesu,treba zložiť kauciu vo výške 350 € , ktorá následne po odovzdaní prenajatého obytného prívesu bude  vrátená v plnej výške !

K prenajatým obytným prívesom sú k dispozícii aj predsiene, prístrešky a stany za ktoré sa účtuje 2€/deň.Za prídavné spätne zrkadla ,ktoré je nutne mať pri ťahaní ob.privesu sa učtuje 5 € na celú dobu prenájmu. 

Za zapožičanie prídavných spätných zrkadiel a predstanov nad 10 dní prenájmu ob.prívesu sa neúčtuje!

Nad 10 dní prenájmu obytného prívesu je možné získať zľavu podľa dohody.

Akékoľvek ďalšie informácie je možné získať telefonicky alebo osobne.