MOBILNÉ DOMY - ponuka


Všetky ponúkané domy sú na slovensku v Košiciach. Možnosť výberu aj iných rozmerov,luxusnejších len

po osobnom pohovore .   Len pre  vážnych záujemcov.



                                                                  DOPRAVA ZABEZPEČENA !!!